Do The know its Christmas time


  • Samen met Syb van der Ploeg (Zanger van de Kast) bezochten een project van Kerk in Actie in Uganda. Straatkinderen werden met liefde opgevangen, onderwezen en geprobeerd bij familie onder te brengen. We koppelden het bekendste kerstliedje Do they know aan de situatie van de kinderen daar en onze situatie hier.

    De film was onderdeel van de kerstcampagne van Kerk in Actie. Een kort versie van de film werd in de Gemeenten van de PKN vertoond.